Z przeszłością w przyszłość

Podsumowanie projektu „Z przeszłością w przyszłość”

 

 

Od września do listopada 2011 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele uczestniczyli w zajęciach muzycznych, literacko-historycznych i plastycznych realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Z przeszłością w przyszłość” opracowanego i wdrożonego przez Ewę Marek - nauczycielkę plastyki i muzyki, wychowawczynię klasy III. W realizację zaplanowanych zadań włączyła się pani Aleksandra Smagło – nauczyciel języka polskiego.

 

Celem projektu była edukacja patriotyczna, upamiętnienie 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przekazanie wiedzy historycznej na temat drogi Polski do niepodległości, budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla uznanych przez Polaków wartości, kontynuacja tradycji narodowych. przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, uwrażliwienie na piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej, popularyzowanie i pogłębianie znajomości polskiej poezji patriotycznej, poszukiwanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu człowieka, stwarzanie sytuacji bliższego kontaktu ze sztuką oraz stwarzanie warunków umożliwiających osiąganie sukcesu w różnych dziedzinach.

 

W trakcie realizacji projektu ogłoszone były trzy szkolne konkursy: plastyczny pt. „Polska – moja Ojczyzna”, informatyczno-literacko-plastycznym na najciekawszy album „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” oraz recytatorski „Moja Ojczyzna”.

 

W ramach realizacji projektu dnia 25 października uczniowie klas III-VI uczestniczyli w warsztatach muzycznych, które odbyły się w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w spotkaniu z muzykami filharmonii, które miało miejsce w naszej szkole dnia 8 listopada podczas koncertu „Patriotycznie i muzycznie”. Po koncercie odbyło się podsumowanie projektu połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe (książki, sprzęt sportowy, gry planszowe, pendrive, pluszaki, itp.). Nagrody wręczały: Radna Miasta i Gminy Świerzawa – Pani Grażyna Zając oraz Dyrektor SP Pani Dorota Smoleń.

                  

W konkursie plastycznym w kategorii klas 0-I: I miejsce zajęła Nina Stolarczyk, II miejsce – Hubert Pawlak i Klaudia Krawczyk, III miejsce – Wiktoria Torończak.  W II grupie wiekowej klas II-III: I miejsce – Elżbieta Szablewska , II miejsce – Oliwia Kogut, III miejsce – Julia Stolarczyk. Wśród uczniów kl. IV-VI - I miejsce – Karolina Jaworska, II miejsce – Paulina Borkowska , III miejsce – Jonasz Mazur.

 

W konkursie recytatorskim w kategorii klas 0-I: I miejsce zajęła Klaudia Krawczyk, Dominikn Sarul, II miejsce – Jakub Sobesto, III miejsce – Wiktoria Wołowiec. W II grupie wiekowej klas II-III: I miejsce – Elżbieta Szablewska i Julia Stolarczyk, II miejsce – Emil Grzymisławski, III miejsce – Oliwia Kogut. Wśród uczniów klas IV-VI - I miejsce zajęła Paulina Borkowska, II miejsce – Natalia Kuryś, III miejsce – Karolina Jaworska i Małgorzata Kaźmierczak.

 

Wyróżniono także 4 albumy „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” wykonane przez uczennice klasy V: Monikę  Bober, Natalię Kuryś, Annę Nikel i Julię Wijas.

 

Uwieńczeniem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy środowiskowej „Lekcja historii” z udziałem kombatantów Gminy Świerzawa, władz terytorialnych i samorządowych, mieszkańców Nowego Kościoła, rodziców uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły. Uroczystość uświetnili kombatanci, Panowie: Jan Witwicki, Marian Kubicki i Stanisław Wrona. Odwaga i honor prowadziły polskich żołnierzy po bitewnych polach całej Europy, wśród których byli Szanowni Kombatanci! Bohaterowie naszej historii i współczesności. Patriotyczny wymiar apelu podkreślili w podziękowaniu zastepca burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Pan Zbigniew Mosoń oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele Pani Dorota Smoleń.

 

Opracowała: Ewa. Marek