Jesteś tutaj: Start / Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Do pobrania:

  1. Statut Szkoły
  2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
  3. Roczny Plan Pracy Szkoły
  4. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele
  5. Regulamin oceniania zachowania
  6. Regulamin świetlicy
  7. Procedura zwalniania ucznia i usprawiedliwiania nieobecności