Jesteś tutaj: Start / Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Do pobrania:

 1. Statut Szkoły
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 3. Roczny Plan Pracy Szkoły
 4. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
 6. Regulamin biblioteki
 7. Regulamin świetlicy
 8. Regulamin dyżurów
 9. Regulamin dopuszczania podręczników
 10. Regulamin oceniania zachowania
 11. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 12. Regulamin wycieczek wraz z dokumentacją
 13. Regulamin wyjść ze szkoły
 14. Instrukcja prowadzenia dokumentacji dot. frekwencji
 15. Procedura zwalniania ucznia i usprawiedliwiania nieobecności
 16. Procedury bezpieczeństwa
 17. Procedury w sytuacjach kryzysowych
 18. Procedury rozwiązywania konfliktów
 19. Procedury w razie wypadku