Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas IV-VI 2014

Dawid Sobolewski (pierwszy z prawej)

27 maja 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas IV – VI, do którego przystąpiło 10 szkół z terenu powiatu złotoryjskiego. Szkołę Podstawową w Nowym Kościele reprezentowali następujący uczniowie: Dawid Sobolewski z klasy czwartej, Emil Grzymisławski z klasy piątej i Jonasz Mazur z klasy szóstej przygotowani przez Jolantę Dynerowicz – nauczycielkę matematyki. Laureatem konkursu został Dawid Sobolewski, który zajął III miejsce w kategorii czwartoklasistów.

 

Uczestnicy konkursu mieli 60 minut na rozwiązanie 15 zadań: 5 zadań za 1 punkt, 5 zadań za 2 punkty oraz 5 zadań za 3 punkty – a zatem maksymalnie mogli uzyskać 30 punktów. Regulamin konkursu przewidywał przyznawanie punktów tylko i wyłącznie za udzielenie poprawnej odpowiedzi do zadania, dlatego uczniowie według swojego uznania mogli wszystko obliczyć w pamięci, bądź też wykonać wybrane obliczenia pisemnie w brudnopisie dołączonym do karty odpowiedzi.

Pliki do pobrania