Jesteś tutaj: Start / Nasza miejscowość

Nasza miejscowość

   Dawna panorama Nowego Kościoła z około 1929r.

                                               

Nowy Kościół jest jedną z największych wsi na Pogórzu Kaczawskim, położoną na lewym brzegu Kaczawy, na wysokości około 210-240 m n.p.m. przy drodze prowadzącej z Jeleniej Góry do Legnicy. Południową część Nowego Kościoła stanowią Dynowice i Różana, a północną Krzeniów.

        Wzmiankowany w dokumentach w 1228r. pod łacińską nazwą Nova ecclesia, ale już od XIV w. zapisywany był w niemieckiej formie jako Neukirch. Ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą z wczesnego średniowiecza, chociaż znaleziono tu również narzędzia z okresu paleolitu i mezolitu. Do 1312r. wieś należała do księcia jaworskiego, a następnie weszła w posiadanie von Zedlitzów, którzy w 1319r. wznieśli tu zamek. Nowy Kościół był silnym ośrodkiem reformacji. Już w 1518r. przybył do wsi uczeń reformatora religijnego Martina Luthera - Melchior Hoffman, który wygłosił na zamku von Zedlitzów pierwsze na Śląsku kazanie protestanckie. W XVII w. próbowano wydobywać w okolicach miedź, lecz okazało się to nieopłacalne. Podczas kampanii napoleońskiej około 1807r. przez krótki czas przebiegała linia frontu. W 1895r. przeprowadzono linię kolejową ze Świerzawy do Złotoryi. Po wojnie, na bazie starych szybów, uruchomiono kopalnię miedzi - zlikwidowaną w 1968r.